Czy ludzie, których zatrudniasz, potrafią pracować zdalnie?

Całkowite przejście na pracę zdalną w naszej organizacji to duża decyzja. Zanim ją podejmiemy, musimy odpowiedzieć na jedno pytanie: czy nasi pracownicy są na to gotowi i mają predyspozycje i kompetencje, które umożliwią im taką pracę?