Rekrutacja 2.0 według Talent Place

Rynek rekrutacji od wielu lat działa… w dość podobny sposób. Pojawiają się wprawdzie nowe narzędzia i kanały pozyskiwania kandydatów, a parytet sił między rynkiem pracownika i pracodawcy zmienia się w zależności od sytuacji gospodarczej. Są jednak pewne elementy tej układanki, które od lat są boleśnie niezmienne – jednym z nich jest sposób współpracy i relacje […]