Oczami Kandydata: feedback w rekrutacji

Jedną z najważniejszych cech dobrego pracodawcy jest umiejętność przekazywania informacji zwrotnej. Tymczasem ponad połowa kandydatów twierdzi, że nigdy nie otrzymała feedbacku na temat ich doświadczenia i kompetencji po otrzymaniu odmownej decyzji w procesie rekrutacyjnym. Informacja zwrotna w rekrutacji – dlaczego jest tak ważna? Kandydat zasługuje na otrzymanie feedbacku w trakcie i po procesie niezależnie od […]