Quiet quitting – symbol nowoczesnej kariery?

Obserwuje się, że najmłodsze pokolenie stawia wyraźne granice między życiem prywatnym, a zawodowym. Czy jest to nawiązanie do quiet quittingu? Jakie zmiany oznacza na rynku pracy oraz w kulturze organizacyjnej?