Talent Pool: Wpływ AI na zatrudnienie w Polsce [RAPORT]

Wydatki w 2023 roku na zastosowania sztucznej inteligencji (AI) na świecie będą wynosić 154 miliardy dolarów. To ponad 20% wszystkich kosztów oprogramowania. Średnioroczna stopa wzrostu inwestycji w AI dochodzić ma do 27% i przekroczyć w 2030 roku ponad 300 miliardów dolarów. Jaki wpływ na rynek pracy i kwestie zatrudnienia przyniesie rozpowszechnienie się narzędzi opartych o sztuczną inteligencję? Gdzie znaleźć najlepszych kandydatów?