Aktualizacja Polityki Prywatności

Szanowni Państwo, z uwagi na niedawno wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz nowe orzecznictwo w tym zakresie, postanowiliśmy uaktualnić treść naszej Polityki Prywatności. Polityka ta ustala szczegółowe warunki przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych w ramach korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz Serwisu. Politykę zmieniliśmy głównie w zakresie powierzenia przetwarzania danych […]

Ścieżka rozwoju w sprzedaży w branży fotowoltaicznej

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2019 roku Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami wynoszącymi niemal 5 mld zł (w tym 4 mld zł inwestycji) i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju w branży fotowoltaicznej jest dalsze zwiększanie zatrudnienia. Aż 90% firm wyraża chęć rekrutacji […]