Crowdstaffing jako jedna z najskuteczniejszych metod prowadzenia efektywnej rekrutacji

Czy istnieje sposób, by zjednoczyć świetnych specjalistów HR z kilku obszarów biznesowych, połączyć ich cele zawodowe, dać szansę na wielotorowy rozwój i jednocześnie cały czas podnosić standardy  rekrutacji dla wielu branż? Odpowiedź brzmi: tak!  Zawdzięczamy to coraz dynamiczniej rozwijającemu się modelowi zdigitalizowanej rekrutacji jakim jest crowdstaffing. Idea crowdstaffingu znana jest na rynku międzynarodowym od wielu […]