Dlaczego model 100% success fee generuje dodatkowe koszty po stronie klienta?

Obecnie wiele firm kierując się oszczędnościami, woli korzystać z modelu 100% success fee we współpracy z agencjami rekrutacyjnymi. Jednak istnieje kilka czynników, które często mają wpływ na nieosiągnięcie zamierzonego celu przez klienta. Pomimo braku opłaty za usługę, a jedynie za sam efekt, powstaje duże ryzyko dodatkowych kosztów, związanych z przedłużającym się procesem, które mogą znacząco przewyższyć ustaloną kwotę wynagrodzenia z agencją.