Dlaczego model 100% success fee generuje dodatkowe koszty po stronie klienta?

Obecnie wiele firm kierując się oszczędnościami, woli korzystać z modelu 100% success fee we współpracy z agencjami rekrutacyjnymi. Jednak istnieje kilka czynników, które często mają wpływ na nieosiągnięcie zamierzonego celu przez klienta. Pomimo braku opłaty za usługę, a jedynie za sam efekt, powstaje duże ryzyko dodatkowych kosztów, związanych z przedłużającym się procesem, które mogą znacząco przewyższyć ustaloną kwotę wynagrodzenia z agencją. 

Czym jest model success fee?

Sama nazwa wskazuje, że w modelu success fee wynagrodzenie dla podmiotu świadczącego usługę jest uzależnione od osiągniętego efektu. W przypadku agencji rekrutacyjnej działającej w modelu success fee za efekt uznaje się zatrudnienie przez klienta zaproponowanego kandydata. Model success fee kładzie więc nacisk na osiągnięcie celu, nie zaś na realizację usługi. Największe znaczenie ma więc wynik końcowy, a nie to co dzieje się w trakcie procesu.

W modelu 100% success fee klient jest obciążany kosztami dopiero w momencie, gdy zatrudni proponowanego przez agencję rekrutacyjną kandydata. Wcześniej nie ponosi żadnych wydatków powiązanych z usługą. Ani na zainicjowanie procesu rekrutacyjnego, ani na selekcję kandydatów. Można więc powiedzieć, że rozpoczęcie współpracy z agencją nie kosztuje nic.

Dlaczego 100% success fee jest wysoce ryzykowne?

Współpraca z agencją rekrutacyjną pracującą w modelu 100% success fee może być nieefektywna z kilku powodów:

  • Porzucanie projektów. 

Otrzymanie prowizji dopiero po zatrudnieniu pracownika skłania agencje do skupiania się tylko na łatwych projektach. Gdy tylko zdaje sobie sprawę, że w projekcie, który realizuje będzie trudno o powodzenie, bardzo często przestaje prowadzić jakiekolwiek działania. Dlatego tylko około 25% projektów realizowanych w modelu success fee kończy się zatrudnieniem. Natomiast przedłużający się brak pracownika po stronie klienta rodzi koszty związane z utraconymi przychodami, jakie mógłby w tym czasie wygenerować dla firmy.

  • Konflikt interesów. 

Agencja może starać się maksymalizować swoje zyski, nawet kosztem potrzeb klienta. Jeśli agencja skupia się wyłącznie na znalezieniu kandydata, który zostanie zatrudniony, może pomijać istotne czynniki, takie jak kultura organizacyjna, czy długoterminowe cele klienta. Podesłani kandydaci nie są również na wyłączność dla klienta, dlatego ryzyko rezygnacji z procesu jest wysokie. 

  • Brak związku z jakością usług

Agencja otrzyma prowizję po zatrudnieniu kandydata, mimo że jej wkład w proces rekrutacji mógł być minimalny. Taki model nie nagradza agencji za jakość pracy, lecz jedynie za wynik. Dlatego przerzuca dużą część selekcji i screeningu kandydatów na klienta, żeby jak największa część procesu nie znalazła się po ich stronie, co powoduje większy nakład pracy w dziale HR klienta i Hiring Managerów. Z tego względu firma ponosi około 4500 zł kosztów związanych z procesowaniem kandydatów ze względu na przerzucanie większości zadań na zespół klienta.

  • Koszty dla klienta. 

Mimo że success fee jawi się jako mniej zobowiązujące rozwiązanie, w praktyce koszty rekrutacji pracowników w tym modelu okazują się wyższe. Agencje rekrutacyjne muszą rekompensować straty ponoszone w innych projektach, wysoką prowizją na klientach, którym udaje się dostarczyć kandydatów.

Przedpłata w modelu Talent Place

W przypadku Talent Place, średnio aż 76% projektów rekrutacyjnych w 2022 roku zakończyło się zatrudnieniem. W agencjach rekrutacyjnych działających w modelu 100% success fee ten wskaźnik wynosi zaledwie 25%. Wpływa to na około 30% większy koszt success fee, ponieważ agencje rekompensują swoje niepowodzenia w firmach, w których zamknęły projekt. Nasza społeczność ponad 200 rekruterów dostarcza zestaw sprawdzonych rekomendacji kandydatów pod kątem merytorycznym i organizacyjnym nawet w przeciągu 7 dni.

Talent Place działa w modelu przedpłaty co pozwala na szybkie znalezienie idealnie dopasowanych kandydatów. Średnio potrzebujemy tylko 2.6 rekomendacji do zatrudnienia jednego pracownika. W modelu success fee jest to liczba nawet 30 rekomendacji dla jednego stanowiska, dlatego agencje często przerzucają większość zadań na zespół klienta, co stwarza około 4500 zł dodatkowych kosztów generowanych podczas procesowania kandydatów przez wewnętrzny dział HR klienta.

Czy warto korzystać z success fee?

Większość działających na rynku agencji rekrutacyjnych działa w oparciu o model 100% success fee. To tylko z pozoru korzystna dla przedsiębiorcy opcja, ponieważ generuje wysokie ryzyko niepowodzenia i dodatkowych kosztów. Należy pamiętać, że w rekrutacji nie chodzi o jak najniższe koszty, a o znalezienie pracownika, który odpowiednio uzupełni zespół firmy i zostanie w niej na dłużej, mogąc rozwijać swoją karierę zawodową. 

Szukasz wsparcia w rekrutacji? Kliknij w przycisk poniżej!

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz konkretne pytania prześlij je do nas przez formularz kontaktowy.

"*" oznacza pola wymagane

Poznaj nas bliżej

Dołącz do naszej grupy
i bądź na bieżąco
z Talent Poolingiem

TP_www_BOTTOM_05_grupa_new

Talent Place jest częścią Everuptive Group, dostawcy skutecznych rozwiązań dla biznesu, działających w oparciu o potencjał Internetu i nowoczesnych technologii.

Masz pytania? kontakt@talentplace.pl