Polityka Prywatności

serwisu www.talentplace.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument (dalej: „Polityka Prywatności”) określa, w jaki sposób Everuptive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 6762449233, REGON: 122419948, kapitał zakładowy: 8.300 zł, tel.: +48 [536 581 122], e-mail: [kontakt@talentplace.pl] („Everuptive” albo „my”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarza dane osobowe Kandydatów w ramach świadczenia usług w serwisie https://talentplace.pl i na stronach powiązanych.
Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.talentplace.pl.
Przez dane osobowe rozumiemy informacje pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
Kandydatów Serwisu; oraz
innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu.
Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności wyślij zapytanie na adres: [kontakt@talentplace.pl].

Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Kiedy korzystasz z Usług w Serwisie powierzasz Everuptive swoje dane osobowe. Everuptive określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
Everuptive może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych Usług:

imiona i nazwisko;
płeć;
datę urodzenia;
numer PESEL;
numer NIP;
miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;
adres e-mail;
adres do korespondencji;
adres komunikatorów internetowych;
adres kontaktowy w serwisach społecznościach;
numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego;
zawód;
stopień naukowy;
informacje o wykształceniu, obecnym i poprzednich miejscach pracy, znajomości języków obcych, kwalifikacjach, udziałach w szkoleniach i konferencjach, doświadczeniu zawodowym, rodzaju poszukiwanej pracy, wynagrodzeniu, zainteresowaniach, dostępności pracy, orzeczeniu o niepełnosprawności (jeśli ma zastosowanie)


Jeżeli korzystasz z Usług poprzez urządzenie mobilne przechowujemy również unikalny numer tego urządzenia.
Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu;
marketingu usług świadczonych przez Everuptive oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);
obsługi procesu Rejestracji;
obsługi procesu złożenia Aplikacji na dane Ogłoszenie;
obsługi procesu rekrutacji przez Rekruterów lub Project Managera;
obsługi procesu przyszłych rekrutacji przez Rekruterów lub Project Managera;
logowania do Konta;
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obsługi reklamacji;
przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter);
wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;
tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu;
dostosowania Serwisu do potrzeb Kandydatów.
Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących Kandydatami przetwarzane są przez Spółkę w celu:

dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób;
ewentualnego dochodzenia roszczeń;
wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych. Everuptive jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Podmiot danych ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: [kontakt@talentplace.pl].
Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niezbędne dla realizacji Umowy i Usług. Poprzez zarejestrowanie się w Serwisie i korzystanie z Usług wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoich danych osobowych przez Everuptive zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.
Dane osobowe są przechowywane przez Hetzner Online GmbH, adres: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy.
Jeżeli Kandydat umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Kandydat uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Kandydatów wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Kandydatów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
Everuptive nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich, mające związek z Treścią lub zakresem danych osobowych Kandydata oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Kandydata.

Udostępnianie informacji osobom trzecim

Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnym osobom trzecim, poza następującymi przypadkami:

w sytuacji, w której udzieliłeś nam zgody na udostępnienie tych danych; może to mieć miejsce przykładowo w związku z korzystaniem z Facebooka;
w sytuacji, kiedy jest to konieczne do pobrania od Ciebie opłat z tytułu korzystania z Usług; wówczas udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotowi dokonującemu rozliczeń;
na podstawie umowy zawartej przez Everuptive z Hetzner Online GmbH, adres: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy w celu świadczenia usług hostingowych;
w związku z Aplikacją na dane Ogłoszenie, Pracodawcom który zamieścili Ogłoszenie w Serwisie po udzieleniu przez Ciebie uprzedniej zgody;
w sytuacjach, kiedy wymagają tego przepisy prawa lub właściwe organy.

Komunikacja

Jeżeli podałeś nam swój adres e-mail lub numer telefonu będziemy korzystać z tych danych kontaktowych tylko dla celów komunikacji związanych ze świadczeniem Usług. Komunikacja ta obejmować będzie dokumenty związane z Aplikacja w związku z Ogłoszeniem lub przyszłą rekrutacją, informacje o zmianach w zasadach świadczenia Usług oraz informacje o zmianach w Umowie z Kandydatem i niniejszej Polityce Prywatności.

Nie będziemy używać Twoich danych kontaktowych w celu przesyłania Ci informacji o usługach świadczonych przez osoby trzecie, chyba że wyraziłeś nam taką zgodę.
Będziemy używać Twoich danych kontaktowych w celu przesyłania Ci informacji o nowych rekrutacja w Serwisie, jeśli wyraziłeś nam taką zgodę.
Jeżeli zezwalają na to właściwe przepisy prawa albo gdy wyraziłeś taką wyraźną wolę, będziemy przesyłać Ci nasz biuletyn (newsletter) lub inne informacje. W każdej chwili możesz nas poinformować na adres [kontakt@talentplace.pl], że nie życzysz sobie dłużej otrzymywania takich informacji.

Pliki logowania serwera

Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Kandydata lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kandydata lub innej osoby fizycznej, z którego Kandydat lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kandydata oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Kandydata lub innej osoby fizycznej w Serwisie.
Pliki logowania serwera są używane, w szczególności aby wygenerować zanonimizowane statystyki korzystania z Serwisu, podzielić się z nimi z właścicielami kontentu, analizować korzystanie z Serwisu, a także w celach technicznych.

Cookies

Kiedy odwiedzasz nasz Serwis możemy wysłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, którego używasz. Używamy cookies po to, aby zapewnić funkcjonalność logowania, pamiętać preferencje Kandydata i zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze stron internetowych.
Cookies są wykorzystywane w celu:

utrzymania sesji Kandydata (po zalogowaniu), dzięki której Kandydat nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
dostosowania Serwisu do potrzeb Kandydatów oraz innych osób korzystających z Serwisu;
tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu;
identyfikowania Kandydata i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie.
Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jaki i stale działających cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub nawet go zablokować.
Everuptive umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Kandydata na stronach Serwisu, korzystając z usług dostawców w celach reklamowych, w tym z plików cookies Google AdWords. Oznacza to, że będziemy wyświetlać dla Ciebie reklamy w sieci Internet, wykorzystując istniejące sieci, które ułatwiają tego typu reklamę. Szanujemy przy tym Twoją prywatność i nie zbieramy żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację przy korzystaniu z programów Google lub jakichkolwiek innych podmiotów.

Integracja z usługami osób trzecich

Google Analytics: Na naszych stronach, w celu generowania anonimowych statystyk korzystania z tych stron, korzystamy z Google Analytics dostarczanych przez Google (Google Inc, US).
Facebook.com: Aby zrozumieć, w jaki sposób Facebook przetwarza Twoje dane osobowe zapoznaj się z Polityką Prywatności Facebook.com.
Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Kandydatami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z Serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Ochrona danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane w bezpieczny sposób, na zabezpieczonym i chronionym sprzęcie. Wyłącznie ograniczona liczba osób spośród naszego personelu ma dostęp do tego sprzętu; są to wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia dostępu do Twoich danych osobowych.
Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kandydatom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: [kontakt@talentplace.pl].
Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
Dane osobowe Kandydatów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane dotyczące Kandydata lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu oraz wykonywaniem Umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
Kiedy przechowywanie Twoich danych nie jest dłużej potrzebne, będą one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy prawa polskiego.

Wykrycie niezgodnego z zasadami korzystania z Serwisu

Jeżeli zaistnieje podejrzenie niezgodnego z zasadami korzystania z Serwisu, będziemy mieć prawo połączenia danych zebranych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności z innymi posiadanymi informacjami po to, aby zidentyfikować nadużycie i osobę odpowiedzialną za to nadużycie.

Zawiadomienia, zgody i dane kontaktowe

Jeżeli masz pytania dotyczące danych osobowych przechowywanych przez Everuptive, chcesz zażądać ich poprawienia lub usunięcia lub też chciałbyś wycofać zgodę na ich przetwarzanie, sprzeciwić się określonemu użyciu tych danych i tym podobne, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [kontakt@talentplace.pl].

Zmiany Polityki Prywatności

Nasz Serwis jest ciągle ulepszany. Zmiany w świadczeniu Usług dokonywane w przyszłości mogą mieć wpływ na to, jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je przetwarzamy.
Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez nas danych.
Everuptive zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem Polityka Prywatności.