Jak wygląda rekrutacja w branży IT?

W Polsce rynek IT jest nadal bardzo dynamiczny. Po odnotowaniu spadku rekrutacji ekspertów IT w drugiej połowie 2022 roku, popyt na specjalistów zaczął na nowo rosnąć, co dotyczy głównie Business Intelligence, Big Data oraz Data Science. Kwestia wynagrodzeń również wzrasta – w prawie 70% przypadków o więcej niż 10%, a w przypadku Big Data Developerów nawet o 40%, jak wynika z „Raportu wynagrodzeń i trendów w IT”. Specyfika branży oraz popyt na rynku pracy powoduje, że rekrutacja w IT rządzi się swoimi prawami. 

Proces rekrutacyjny uszyty na miarę

Idealny proces rekrutacyjny “uszyty jest na miarę” potrzeb organizacji, która zdecydowała się na poszukiwania pracownika. Praca w branży IT wiąże się m.in. ze znajomością języków programowania, metod testowania rozwiązań lub znajomością konkretnych systemów, które są używane w danej firmie lub projekcie. Dlatego też głównym celem każdego procesu rekrutacji jest: identyfikacja oraz weryfikacja poziomu niezbędnych umiejętności, które wprost wynikają z zakresu obowiązków danego stanowiska.

Ponadto podczas procesu rekrutacyjnego weryfikowane są kompetencje “miękkie” kandydata. Pośród nich prym wiedzie komunikatywność i umiejętności kreowania rozwiązań, jednak na tym nie koniec. Wytwarzanie oprogramowania wiąże się z konkretną metodyką pracy, dlatego ważna jest weryfikacja, czy kandydat odnajdzie się przykładowo: w zwinnym zespole Scrumowym i czy “dowiezie rozwiązanie na czas”. 

Po pierwsze – rozmowa z rekruterem

Początkowe etapy procesu rekrutacyjnego sprowadzają się do selekcji CV – tu następuje identyfikacja technologii, z których kandydat korzystał i realizował dotychczasowe projekty. To także dobry moment, aby przeanalizować narzędzia na, których pracował. Ponadto ze screeningu CV wyłania się także obraz ścieżki kariery, którą obrał kandydat. 

Następnym etapem procesu jest rozmowa z rekruterem. Zazwyczaj trwa około 30- 45 minut i jest realizowana w formie rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji. Podczas rozmowy rekruter bada motywację kandydata co do podjęcia pracy w danej firmie. Następnie bardziej szczegółowo dopytuje o technologie oraz narzędzia z którymi kandydat pracował, na przykład będą to narzędzia do trakowania zadań, różnie komunikatory, repozytoria, programy do monitoringu i automatyzacji czy budowy aplikacji. Następnie dopytuje się o metodykę pracy zespołu oraz rolę kandydata w zespole projektowym.

Na tym etapie następuje także weryfikacja znajomości języków obcych. Obecnie coraz rzadziej stosuje się testy językowe, stawiając na komunikację werbalną. Zatem na rozmowie należy spodziewać się kilku pytań zadanych w języku obcym. Następnie rekruter identyfikuje umiejętności miękkie jak na przykład: komunikatywność, otwartość na zmiany, umiejętność pracy w zespole czy zdolności analityczne.

Specyfika branży IT wymusza na specjalistach ciągły rozwój, dlatego też rekruter identyfikuje obraną przez kandydata ścieżkę rozwoju, po czym weryfikuje ją z możliwościami awansu w konkretnej organizacji. Ostatnim elementem rozmowy rekrutacyjnej jest zebranie informacji dotyczących dostępności kandydata do rozpoczęcia pracy w organizacji, oczekiwań finansowych, formy zatrudnienia czy modelu i czasu pracy. 

Rozmowa z rekruterem to jest dobry moment, by pomówić o codzienności. Warto pytać o potencjalne zadania, informacje na temat zespołu czy benefitów, którymi firma dzieli się z pracownikami.

Po drugie – czas na weryfikację techniczną

Rozmowa techniczna nierzadko jest najbardziej stresującym etapem całego procesu rekrutacyjnego. Prowadzona jest w formie rozmowy online na kamerce przez doświadczonego specjalistę, zazwyczaj trwa do dwóch godzin. Podczas tego etapu weryfikuje się wiedzę i umiejętności z zakresu technologii używanych w firmie czy stanowisku. Na kandydata często czekają konkretne zadania, w których należy wykazać się nie tylko znajomością języków programowania, algorytmów, ale również analizą problemu i kreowania rozwiązań.

Livecoding

Coraz popularniejszą formą weryfikacji technicznej programistów jest livecoding. W rekrutacjach zdalnych takie działania realizowane są za pośrednictwem platform do przeznaczonych do tego celu, stąd nie zawsze musisz stawić się rozmowie osobiście. W trakcie livecoding’u kandydat jednocześnie programuje oraz opowiada, dlaczego decyduje się na konkretne rozwiązanie. Podczas tego etapu weryfikowany jest tok myślenia, precyzja wypowiedzi i wynik końcowy.

Dla pozycji juniorskich weryfikacja techniczna wygląda inaczej, zazwyczaj odbywa się w formie testów. Jest to opcja łatwiejsza do przeprowadzenia, a w praktyce oznacza mniej stresu dla kandydata. Dodatkowo jego wyniki generowane są praktycznie od razu. Po zalogowaniu się na platformę mamy określony czas na wykonanie testu wiedzy, aby to zrobić, można połączyć się z każdego zakątka świata.

Po rozmowie technicznej przekazywana jest informacja zwrotna na temat wyników, które uzyskał kandydat w trakcie tego etapu.

Po trzecie – kawa z przełożonym oraz zespołem

Ostatnim etapem procesu jest spotkanie z przyszłym przełożonym. Podczas tej rozmowy menedżer opowiada o swojej wizji i oczekiwaniach co do realizowanych w przyszłości zadań. Dopytuje kandydata o to co wie o firmie oraz o jego motywację do objęcia stanowiska. Wyszukuje wszystkich wartości dodanych, które wniosłaby zatrudniona osoba do zespołu. 

Ponadto przełożony nierzadko organizuje spotkanie z Twoim przyszłym zespołem by, sprawdzić jak kandydat odnajdzie się w swoim przyszłym teamie. W takiej sytuacji to także zespół ma okazję poznać bliżej potencjalnego pracownika, a ten rozwiać swoje obawy, co do przyszłych współpracowników oraz panującą w grupie atmosferę. To dobry moment, aby omówić jak wygląda proces wdrożenia nowego członka organizacji i jakich działań, ze strony przełożonego lub zespołu, można się spodziewać.

Nie ma firmy bez ludzi – dobra atmosfera jest najważniejsza

Celem procesu rekrutacyjnego jest przede wszystkim obsadzenie wakatu w optymalnym czasie. Tutaj ludzie są najważniejsi i to sprawia, że nadrzędnym celem podczas rekrutacji jest stworzenie odpowiedniej atmosfery – pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Dzięki temu obie strony procesu są w stanie szczerze komunikować swoje potrzeby i oczekiwania. 

Idealne dopasowanie kandydata do organizacji przyczynia się do wzbudzenia w pracowniku poczucia satysfakcji z wykonywanych działań, a więc do zwiększenia motywacji do pracy.

Szukasz wsparcia w rekrutacji? Kliknij w przycisk poniżej!

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz konkretne pytania prześlij je do nas przez formularz kontaktowy.

"*" oznacza pola wymagane

Poznaj nas bliżej

Dołącz do naszej grupy
i bądź na bieżąco
z Talent Poolingiem

TP_www_BOTTOM_05_grupa_new

Talent Place jest częścią Everuptive Group, dostawcy skutecznych rozwiązań dla biznesu, działających w oparciu o potencjał Internetu i nowoczesnych technologii.

Masz pytania? kontakt@talentplace.pl