Słowniczek Rekrutera IT

Źródeł wiedzy o programowaniu i o technologiach nie brakuje, a wręcz pojawia się ich coraz więcej – literatura fachowa, podcasty, artykuły branżowe i kanały YouTube – to tylko niektóre sposoby, by coraz lepiej poznawać język programistów. Przygotowaliśmy przydatny słowniczek rektutera IT. Znajdziesz tu pojęcia z branży IT, które przydadzą Ci się w rekrutacji.

Nie ma znaczenia, czy właśnie zaczynasz przygodę w rekrutacji IT, czy jesteś już doświadczoną osobą. Słowniczek pojęć IT przydaje się każdemu w każdym momencie. Nowe pojęcia pojawiają się bez ustanku i nie sposób je wszystkie spamiętać. W sumie to nie ma takiej potrzeby – kiedy możesz zajrzeć do ściągawki! 

 • Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, prowadzących do wykonania jakiegoś zadania.
 • Agile – grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, powstałe jako alternatywa do tradycyjnych metod typu waterfall. W agile mamy do czynienia ze zwinnymi, samoorganizującymi się zespołami, które planują pracę własną i dzielą się zadaniami.
 • API – Application Programming Interface, czyli Interfejs programistyczny aplikacji. Jest to zbiór zasad integracji jej komponentów z innymi aplikacjami.
 • Aplikacja – Program przeznaczony do wykonywania określonych funkcji. Aplikacja może być: mobilna, desktopowa, webowa. 
 • Back-end developer – odpowiada za stronę serwerową („pod spodem”) i logikę biznesową systemu. Programuje m.in. w Java, .NET i Python.
 • Bazy danych – zaawansowane aplikacje służące trwałemu przechowywaniu danych. Relacyjne bazy danych: MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, nierelacyjne: NoSQL, Cassandra, Redis, Mongo.
 • Biblioteka – narzędzia wchodzące w skład frameworku, zbiór funkcjonalności do wykorzystania przez programistę, pozwala wykonywać określoną liczbę funkcji, rozwiązywać różne problemy, usprawniać pracę. Deployment – zainstalowanie, uruchomienie aplikacji np. w środowisku klienta.
 • Bug fixing – naprawianie błędów powstałych podczas programowania.
 • Code review – weryfikacja pod kątem poprawności kodu napisanego przez programistę – przez inną osobę, przed włączeniem kodu do projektu.
 • Commit– znacznik, który mówi, jakie poprawki zostały wprowadzone w repozytorium kodu.
 • Daily Scrum/Stand up meeting – codzienne, krótkie spotkania scrumowe, podczas którego każdy członek zespołu informuje, co udało mu się zrobić i co planuje zrobić w najbliższym czasie.
 • Deployment – zainstalowanie, uruchomienie aplikacji np. w środowisku klienta.
 • Dev-Ops Engineer – Jest to osoba pomiędzy zespołem deweloperów oprogramowania (Dev) a zespołami operacyjnymi (Ops) takimi jak np. Administratorzy Systemu czy Testerzy. Zadaniem takiej osoby jest koordynowanie procesu tworzenia i wdrażania aplikacji, w celu maksymalnego skrócenia czasu pomiędzy zakończeniem kodu lub jego poprawek, a ich ostatecznym wdrożeniem na serwery (czyli tak zwaną „produkcję”).
 • Edytor kodu źródłowego (IDE) – środowisko programistyczne, w którym uruchamia się różne aplikacje; dostarcza różnych funkcjonalności, które wspomagają proces tworzenia, modyfikowania, testowania oprogramowania.
 • Framework – narzędzie, które upraszcza programowanie, jest czymś w rodzaju rusztowania, szkieletu, w ramach którego pisze się aplikacje, a framework porządkuje, systematyzuje i pozwala rozwiązywać problemy. Może być np. framework do programowania graficznego interfejsu użytkownika. Przykładowe frameworki: Angular, Ember JS, React, VueJS.
 • Front- end developer – odpowiada za interfejs użytkownika, a więc za to, co widzimy na stronie, za elementy graficzne itp. W swojej pracy używa m.in. takich technologii jak JavaScript, CSS, HTML.
 • Full-Stack developer – odpowiada zarówno za interfejs jak i za stronę serwerową („pod spodem”) i logikę biznesową systemu.
 • GIT – repozytorium służące do wersjonowania kodu, porównywania wersji kodu.
 • GitLab, GitHub – zdalne repozytoria, którymi można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej. Programiści mogą tutaj dzielić się swoimi projektami tworzonymi w różnych technologiach.
 • JIRA – oprogramowanie służące do obsługi cyklu życia aplikacji, pozwala śledzić błędy, sprawdzać progres i zarządzać projektem.
 • Języki programowania – to między innymi Java, JavaScript, Python, Scala, .NET, C#, C++, PHP, SQL, Swift, CSS, HTML, Ruby, Ada. Języki programowania mają różne zastosowanie. Na przykład języki serwerowe i stacjonarne to: C, C++, C#, Java; języki mobilne – Android: Java i Kotlin, IOS: Swift, Objective-C; języki webowe – Front end: HTML, CSS, Backend: Ruby, Python, PHP, Java. Rekrutując, warto zwrócić uwagę, nie tylko jaki język kandydat zna, ale też w jakim środowisku go wykorzystywał i do jakich aplikacji – desktopowych, mobilnych czy webowych.
 • Języki kompilowane – kod musi zostać najpierw skompilowany do postaci kodu maszynowego (postaci binarnej), np. Java, C, C++.
 • Języki bazodanowe – służą do komunikacji z relacyjnymi bazami danych, języki „wspomagające” dla aplikacji. Przykład: PLSQL, SQL.P Root cause – pierwotna przyczyna powstającego błędu w tworzeniu kodu.
 • Języki interpretowane – kod programu nie jest kompilowany, podczas uruchomienia jest wczytywany, interpretowany i wykonywany przez interpreter języka, np. JavaScript, Python, PHP.
 • Kanban – metoda sterowania produkcją, jej podstawowe założenia to: wizualizacja, ograniczenie pracy w toku, zarządzanie strumieniem.
 • Kod źródłowy – zapis programu przy pomocy danego języka programowania.
 • Oprogramowanie (software) – zespół programów wykonywanych przez komputer.
 • Performance testy – testy wydajności, pozwalające sprawdzić moc obliczeniową systemu.|
 • Pre – processor – narzędzie służące do przetwarzania kodu źródłowego przed rozpoczęciem właściwej kompilacji, np. Sass, Less są preprocesorami (rozszerzeniami) języka CSS.
 • QA (Quality Assurance) – zespoły Quality Assurance to osoby testujące na różne sposoby kod, napisany przez programistów. Testuje się warstę frontend jak i backend zarówno w aplikacjach webowych jak i mobilnych.
 • Release – wydanie wersji aplikacji, programowania. System komputerowy – połączenie oprogramowania (software) ze sprzętem komputerowym (hardware).
 • RWD– sposób projektowania strony, dzięki któremu na różnych urządzeniach będzie ona wyglądać jednakowo dobrze, a więc interfejs, który widzimy na telefonie, będzie intuicyjny, będzie też dobrze się prezentować na monitorze komputera, w odpowiedniej rozdzielczości itd.
 • Retrospektywa – to spotkanie po zakończeniu sprintu, służące podsumowaniu i omówieniu tego, co udało się zrobić, jakie wystąpiły problemy, jak zostały rozwiązane itd. Rozwiązanie stosowane w metodyce Scrum.
 • Scrum – to metodyka, która opiera się na koncepcji agile i stanowi alternatywę wobec tradycyjnego podziału na działy, np. testów, produkcji itd. Zespół składa się z przedstawicieli różnych specjalizacji, który posiadają różne umiejętności i kompetencje. Wyróżnione są trzy role: scrum master, czuwający nad prawidłowym przebiegiem scrum, product owner, współpracujący z klientem, i development team, składający się z kilku osób. Zgodnie z metodyką Scrum efekty działań i poszczególne partie projektu przedstawiane są „kawałek po kawałku”, a nie – jak w tradycyjnym modelu – dopiero po stworzeniu całego produktu/zrealizowaniu projektu od a do z.
 • Sprinty – jednakowe odcinki czasu, na które podzielona jest realizacja projektu. Jest to np. dwutygodniowy okres, podczas którego powstaje kolejna funkcjonalność.
 • Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania, pomagający zapewnić odpowiednią jakość.
 • Testy komponentowe – weryfikują poprawne działanie danego komponentu, modułu odpowiedzialnego za logikę biznesową, np. może to być np. katalog produktów albo moduł odpowiedzialny za rejestrację i obsługę klientów.
 • Testy integracyjne – służą sprawdzeniu, czy wszystkie moduły/systemy ze sobą dobrze współpracują, albo z modułami zewnętrznymi, które nie są w naszym systemie. Testy pozwalają zweryfikować rozwiązania klienta, sprawdzić działanie bazy danych i różne inne elementy.
 • TypeScript– najnowsza, rozszerzona wersja języka JavaScript, w której już na etapie pisania kodu można sprawdzać typy i weryfikować kod.
 • Unit test – test jednostkowy, weryfikujący poprawność napisanego fragmentu kodu.
 • Waterfall – to metoda tworzenia oprogramowania, polegająca na wykonywaniu podstawowych czynności jako odrębnych faz projektowych – w porządku jeden po drugim. Aby przejść do kolejnej czynności, należy ukończyć wcześniejszą. Elementy modelu kaskadowego to: planowanie, projekt, implementacja, testowanie, a na końcu wdrożenie i utrzymanie.

Mam nadzieję, że zebrane przeze mnie pojęcia ułatwią Ci wdrożenie w świat IT i codzienną pracę. Więcej pojęć znajdziesz w artykułach źródłowych. Zachęcam Cię do stworzenia swojego własnego słowniczka. Takie narzędzie możesz nieustannie rozwijać i dodawać nowe pojęcia. 

Chcesz dołączyć do najlepszej społeczności rekruterów? APLIKUJ!

Szukasz wsparcia w rekrutacji? Kliknij w przycisk poniżej!

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz konkretne pytania prześlij je do nas przez formularz kontaktowy.

"*" oznacza pola wymagane

Poznaj nas bliżej

Dołącz do naszej grupy
i bądź na bieżąco
z Talent Poolingiem

TP_www_BOTTOM_05_grupa_new

Talent Place jest częścią Everuptive Group, dostawcy skutecznych rozwiązań dla biznesu, działających w oparciu o potencjał Internetu i nowoczesnych technologii.

Masz pytania? kontakt@talentplace.pl