Słowniczek Rekrutera IT

Źródeł wiedzy o programowaniu i o technologiach nie brakuje, a wręcz pojawia się ich coraz więcej – literatura fachowa, podcasty, artykuły branżowe i kanały YouTube – to tylko niektóre sposoby, by coraz lepiej poznawać język programistów. Przygotowaliśmy przydatny słowniczek rektutera IT. Znajdziesz tu pojęcia z branży IT, które przydadzą Ci się w rekrutacji.

Nie ma znaczenia, czy właśnie zaczynasz przygodę w rekrutacji IT, czy jesteś już doświadczoną osobą. Słowniczek pojęć IT przydaje się każdemu w każdym momencie. Nowe pojęcia pojawiają się bez ustanku i nie sposób je wszystkie spamiętać. W sumie to nie ma takiej potrzeby – kiedy możesz zajrzeć do ściągawki! 

 • Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, prowadzących do wykonania jakiegoś zadania.
 • Agile – grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, powstałe jako alternatywa do tradycyjnych metod typu waterfall. W agile mamy do czynienia ze zwinnymi, samoorganizującymi się zespołami, które planują pracę własną i dzielą się zadaniami.
 • API – Application Programming Interface, czyli Interfejs programistyczny aplikacji. Jest to zbiór zasad integracji jej komponentów z innymi aplikacjami.
 • Aplikacja – Program przeznaczony do wykonywania określonych funkcji. Aplikacja może być: mobilna, desktopowa, webowa. 
 • Back-end developer – odpowiada za stronę serwerową („pod spodem”) i logikę biznesową systemu. Programuje m.in. w Java, .NET i Python.
 • Bazy danych – zaawansowane aplikacje służące trwałemu przechowywaniu danych. Relacyjne bazy danych: MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, nierelacyjne: NoSQL, Cassandra, Redis, Mongo.
 • Biblioteka – narzędzia wchodzące w skład frameworku, zbiór funkcjonalności do wykorzystania przez programistę, pozwala wykonywać określoną liczbę funkcji, rozwiązywać różne problemy, usprawniać pracę. Deployment – zainstalowanie, uruchomienie aplikacji np. w środowisku klienta.
 • Bug fixing – naprawianie błędów powstałych podczas programowania.
 • Code review – weryfikacja pod kątem poprawności kodu napisanego przez programistę – przez inną osobę, przed włączeniem kodu do projektu.
 • Commit– znacznik, który mówi, jakie poprawki zostały wprowadzone w repozytorium kodu.
 • Daily Scrum/Stand up meeting – codzienne, krótkie spotkania scrumowe, podczas którego każdy członek zespołu informuje, co udało mu się zrobić i co planuje zrobić w najbliższym czasie.
 • Deployment – zainstalowanie, uruchomienie aplikacji np. w środowisku klienta.
 • Dev-Ops Engineer – Jest to osoba pomiędzy zespołem deweloperów oprogramowania (Dev) a zespołami operacyjnymi (Ops) takimi jak np. Administratorzy Systemu czy Testerzy. Zadaniem takiej osoby jest koordynowanie procesu tworzenia i wdrażania aplikacji, w celu maksymalnego skrócenia czasu pomiędzy zakończeniem kodu lub jego poprawek, a ich ostatecznym wdrożeniem na serwery (czyli tak zwaną „produkcję”).
 • Edytor kodu źródłowego (IDE) – środowisko programistyczne, w którym uruchamia się różne aplikacje; dostarcza różnych funkcjonalności, które wspomagają proces tworzenia, modyfikowania, testowania oprogramowania.
 • Framework – narzędzie, które upraszcza programowanie, jest czymś w rodzaju rusztowania, szkieletu, w ramach którego pisze się aplikacje, a framework porządkuje, systematyzuje i pozwala rozwiązywać problemy. Może być np. framework do programowania graficznego interfejsu użytkownika. Przykładowe frameworki: Angular, Ember JS, React, VueJS.
 • Front- end developer – odpowiada za interfejs użytkownika, a więc za to, co widzimy na stronie, za elementy graficzne itp. W swojej pracy używa m.in. takich technologii jak JavaScript, CSS, HTML.
 • Full-Stack developer – odpowiada zarówno za interfejs jak i za stronę serwerową („pod spodem”) i logikę biznesową systemu.
 • GIT – repozytorium służące do wersjonowania kodu, porównywania wersji kodu.
 • GitLab, GitHub – zdalne repozytoria, którymi można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej. Programiści mogą tutaj dzielić się swoimi projektami tworzonymi w różnych technologiach.
 • JIRA – oprogramowanie służące do obsługi cyklu życia aplikacji, pozwala śledzić błędy, sprawdzać progres i zarządzać projektem.
 • Języki programowania – to między innymi Java, JavaScript, Python, Scala, .NET, C#, C++, PHP, SQL, Swift, CSS, HTML, Ruby, Ada. Języki programowania mają różne zastosowanie. Na przykład języki serwerowe i stacjonarne to: C, C++, C#, Java; języki mobilne – Android: Java i Kotlin, IOS: Swift, Objective-C; języki webowe – Front end: HTML, CSS, Backend: Ruby, Python, PHP, Java. Rekrutując, warto zwrócić uwagę, nie tylko jaki język kandydat zna, ale też w jakim środowisku go wykorzystywał i do jakich aplikacji – desktopowych, mobilnych czy webowych.
 • Języki kompilowane – kod musi zostać najpierw skompilowany do postaci kodu maszynowego (postaci binarnej), np. Java, C, C++.
 • Języki bazodanowe – służą do komunikacji z relacyjnymi bazami danych, języki „wspomagające” dla aplikacji. Przykład: PLSQL, SQL.P Root cause – pierwotna przyczyna powstającego błędu w tworzeniu kodu.
 • Języki interpretowane – kod programu nie jest kompilowany, podczas uruchomienia jest wczytywany, interpretowany i wykonywany przez interpreter języka, np. JavaScript, Python, PHP.
 • Kanban – metoda sterowania produkcją, jej podstawowe założenia to: wizualizacja, ograniczenie pracy w toku, zarządzanie strumieniem.
 • Kod źródłowy – zapis programu przy pomocy danego języka programowania.
 • Oprogramowanie (software) – zespół programów wykonywanych przez komputer.
 • Performance testy – testy wydajności, pozwalające sprawdzić moc obliczeniową systemu.|
 • Pre – processor – narzędzie służące do przetwarzania kodu źródłowego przed rozpoczęciem właściwej kompilacji, np. Sass, Less są preprocesorami (rozszerzeniami) języka CSS.
 • QA (Quality Assurance) – zespoły Quality Assurance to osoby testujące na różne sposoby kod, napisany przez programistów. Testuje się warstę frontend jak i backend zarówno w aplikacjach webowych jak i mobilnych.
 • Release – wydanie wersji aplikacji, programowania. System komputerowy – połączenie oprogramowania (software) ze sprzętem komputerowym (hardware).
 • RWD– sposób projektowania strony, dzięki któremu na różnych urządzeniach będzie ona wyglądać jednakowo dobrze, a więc interfejs, który widzimy na telefonie, będzie intuicyjny, będzie też dobrze się prezentować na monitorze komputera, w odpowiedniej rozdzielczości itd.
 • Retrospektywa – to spotkanie po zakończeniu sprintu, służące podsumowaniu i omówieniu tego, co udało się zrobić, jakie wystąpiły problemy, jak zostały rozwiązane itd. Rozwiązanie stosowane w metodyce Scrum.
 • Scrum – to metodyka, która opiera się na koncepcji agile i stanowi alternatywę wobec tradycyjnego podziału na działy, np. testów, produkcji itd. Zespół składa się z przedstawicieli różnych specjalizacji, który posiadają różne umiejętności i kompetencje. Wyróżnione są trzy role: scrum master, czuwający nad prawidłowym przebiegiem scrum, product owner, współpracujący z klientem, i development team, składający się z kilku osób. Zgodnie z metodyką Scrum efekty działań i poszczególne partie projektu przedstawiane są „kawałek po kawałku”, a nie – jak w tradycyjnym modelu – dopiero po stworzeniu całego produktu/zrealizowaniu projektu od a do z.
 • Sprinty – jednakowe odcinki czasu, na które podzielona jest realizacja projektu. Jest to np. dwutygodniowy okres, podczas którego powstaje kolejna funkcjonalność.
 • Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania, pomagający zapewnić odpowiednią jakość.
 • Testy komponentowe – weryfikują poprawne działanie danego komponentu, modułu odpowiedzialnego za logikę biznesową, np. może to być np. katalog produktów albo moduł odpowiedzialny za rejestrację i obsługę klientów.
 • Testy integracyjne – służą sprawdzeniu, czy wszystkie moduły/systemy ze sobą dobrze współpracują, albo z modułami zewnętrznymi, które nie są w naszym systemie. Testy pozwalają zweryfikować rozwiązania klienta, sprawdzić działanie bazy danych i różne inne elementy.
 • TypeScript– najnowsza, rozszerzona wersja języka JavaScript, w której już na etapie pisania kodu można sprawdzać typy i weryfikować kod.
 • Unit test – test jednostkowy, weryfikujący poprawność napisanego fragmentu kodu.
 • Waterfall – to metoda tworzenia oprogramowania, polegająca na wykonywaniu podstawowych czynności jako odrębnych faz projektowych – w porządku jeden po drugim. Aby przejść do kolejnej czynności, należy ukończyć wcześniejszą. Elementy modelu kaskadowego to: planowanie, projekt, implementacja, testowanie, a na końcu wdrożenie i utrzymanie.

Mam nadzieję, że zebrane przeze mnie pojęcia ułatwią Ci wdrożenie w świat IT i codzienną pracę. Więcej pojęć znajdziesz w artykułach źródłowych. Zachęcam Cię do stworzenia swojego własnego słowniczka. Takie narzędzie możesz nieustannie rozwijać i dodawać nowe pojęcia. 

Chcesz dołączyć do najlepszej społeczności rekruterów? APLIKUJ!

Natalia Szubert

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz konkretne pytania prześlij je do nas przez formularz kontaktowy.

Poznaj nas bliżej

Dołącz do naszej grupy
i bądź na bieżąco
z trendami w HR!

TP_www_BOTTOM_HR

Talent Place jest częścią Everuptive Group, dostawcy skutecznych rozwiązań dla biznesu, działających w oparciu o potencjał Internetu i nowoczesnych technologii.

Masz pytania? kontakt@talentplace.pl

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
HR HERO

Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się
w branży HR i rekrutacji!